4 Peth y mae'n rhaid i chi eu gwybod am brynu gorchuddion dodrefn patio

Mae gorchuddion dodrefn patio yn bwysig iawn i amddiffyn eich buddsoddiad awyr agored.Hebddynt, bydd eich dodrefn a'ch clustogau yn dirywio'n gynt o lawer.Ar ryw adeg, bydd tymor yr haf yn pylu a byddwch yn treulio llai o amser wedi'i bwndelu ar eich set patio.

Yn union fel unrhyw beth allan yna, mae yna fanteision ac anfanteision i'r gwahanol ddeunyddiau a dyluniadau sydd ar gael.Rydw i'n mynd i nodi ychydig o bethau rydw i wedi'u dysgu dros y blynyddoedd.Nid yw rhai ohonynt o reidrwydd yn amlwg i'r defnyddiwr cyffredin felly gwrandewch.

 

4 Pwynt i Gorchuddion Dodrefn Patio

 

1. dimensiynau

Yn gyntaf oll, mae'n bwysig eich bod yn archebu'r gorchuddion cywir ar gyfer eich set patio.Credwch neu beidio, nid yw rhai pobl yn cymryd yr amser i sicrhau bod dimensiynau eu gorchuddion dodrefn yn cyd-fynd â'u dodrefn.

Ambell waith bydd gweithgynhyrchwyr yn gwneud gorchuddion yn benodol ar gyfer eu darnau.Mae'n well edrych ar dudalen gwneuthurwyr y set ddodrefn rydych chi'n berchen arno i weld a ydyn nhw'n gwneud rhai eu hunain.Fel arall, bydd angen i chi wirio dimensiynau.Weithiau gall gorchuddion fod yn rhy hir a byddant yn llusgo ar y llawr, gan ddal baw a dŵr.Osgoi gorchuddion Dodrefn Patio Un Maint i Bawb.Bydd yn fwy o drafferth i chi.

 

2. Gorchuddion Dodrefn Patio Diddos

Mae'r rhan fwyaf o orchuddion dodrefn patio yn honni eu bod yn dal dŵr ond dim ond glaw mân y gallant ei wrthsefyll ar y gorau.Mae gorchuddion dodrefn patio finyl yn caniatáu i gleiniau o ddŵr rolio oddi ar y clawr, gan gadw'ch dodrefn yn braf ac yn sych.Mae hefyd yn amddiffyn eich dodrefn rhag llwch a malurion a fydd yn gadael printiau hyll ar eich dillad.Byddwch yn ofalus, gall dal lleithder y tu mewn i'r gorchudd arwain at dyfiant ffyngau sy'n arwain at fy nhipyn nesaf.

sgwâr (2)_副本

3. Dyluniad anadlu

Mae gorchuddion dodrefn sy'n gallu anadlu yn cynnwys fentiau i alluogi aer i gylchredeg rhwng y dodrefn.Heb y fentiau hyn, gall a bydd eich dodrefn yn dechrau datblygu llwydni a llwydni.Os yw hyn wedi digwydd i chi, gallwch ddysgu sut i dynnu llwydni a llwydni o ddodrefn patioyma.Mae rhai cwmnïau'n hysbysebu deunyddiau anadlu.Yr unig broblem gyda hynny yw y bydd hefyd yn caniatáu i ddŵr basio drwodd fel eich bod yn rhoi'r gorau i rai o'r rhinweddau sy'n gwrthsefyll y tywydd.

 

4. Cefnogaeth Brethyn Meddal

Rydych chi eisiau gorchudd dodrefn sydd â chefn brethyn meddal na fydd yn rhwbio nac yn crafu gorffeniad eich dodrefn.Mae hyn yn arbennig o bwysig os oes gennych ddodrefn pren wedi'i staenio.Ar ôl eistedd ar eich dec patio am dymor cyfan, gallai'r gorchuddion rwbio paent i ffwrdd neu orffen gorchuddion, gan adael smotiau hyll.Er mwyn osgoi hyn, prynwch gloriau sydd â chefnau brethyn meddal bob amser.


Amser post: Ebrill-06-2023
+86 15700091366